Azərbaycan Turizm Assosiasiyası bələdçilər üçün təlim təşkil edir