Üzv olmağ

AZTA-YA QƏBUL QAYDALARI

Azərbaycan Respublikasında hər bir fiziki və ya hüquqi şəxs (dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarə orqanları istisna olmaqla) ictimai birliyin üzvü ola bilər (N.5.3)

Birliyə üzvlərin qəbulu İdarə heyyəti tərəfindən aparılır ( N.5.4.)

Birliyə daxil olmaq üçün İdarə heyyətinə yazılı şəkildə müraciət edilir.  Ərizəyə bir ay müddətində baxılır. Səsvermə nəticəsində İdarə heyyətinin  üzvlərinin yarıdan çoxu bu məsələyə müsbət münasibətlərini bildirdikdə, ərizəçi Birliyin üzvü seçilmiş hesab edilir. ( N.5.5. )

AZTA – ya üzvlüyə qəbul olunan zaman azı 1 il turizm sahəsində fəaliyyət göstərən idarə və təşkilatlara üstünlük verilir.

1 ildən az turizm sahəsində fəaliyyəti olan namizədlər o vaxt o vaxt üzv seçilə bilər ki, 1 ildən az olmayan müddətdə AZTA – da olan 2 üzv ona yazılı rekomendasiya versin.

Ərizə təşkilatın rəsmi blankında verilir və ərizəyə hüquqi şəxsin Reyestrdə qeydiyyatını təsdiq edən sənəd və Nizamnamə (varsa), vergi ödəyicisinin qeydiyyat sənədi, bir illik üzvlük haqqının ödənilməsi barədə qəbz, ofisin fotoşəkilləri, işçilərlə müqavilələrin surətləri, bank rekvizitləri, doldurulmuş qeydiyyat kartı əlavə olunur.

Ərizədə AZTA – nın fəaliyyətinin əsas istiqamətləri ilə razılıq və AZTA – nın Nizamnaməsinə riayət olunması öhdəliyi qeyd olunmalıdır.

Üzv olmaq istəyən təşkilatların ofisi, minimum 3 işçisi və bank hesabının olması mütləqdir.